20.05.1984 – 10.10.1984
AYDIN ATİLLA
Ertan Yürekli
Ahmet Akın
Kemal Etiler
Fevzi İnce

11.10.1984 – 26.02.1985
AHMET AKIN
Aydın Aktuna
Mahmut Metin Gran
Ertan Yürekli
Kemal Etiler

27.02.1985 – 01.11.1986
KEMAL ETİLER
Cahit Temizkan
Selahattin Durak
Halil Uysal
Tahsin Vurgun

02.11.1986 – 04.10.1988
VAROL ÖZBELLİ
Yavuz Yukay
Görman Aktuğ
Habip Peksomlu
Öner Kalaycı

05.10.1988 – 07.11.1989
VAROL ÖZBELLİ
Aydın Aktuna
Ertan Yürekli
Habip Peksomlu
Tevfik Gürkan

08.11.1989 – 05.11.1990
AYDIN ATİLLA
Hasan Taşkın
Hüseyin Özcan
Mustafa Ever
Abdulkadir Harma

06.11.1990 – 09.11.1992
GÖRMAN AKTUĞ
Ertuğrul Yüksel
Hasan Taşkın
Bülent Yürekli
Taki Özkan


10.11.1992 – 10.10.1994
GÜNGÖR GÜRPINAR
Nurşen Özbaşoğlu
Hasan Taşkın
Çelebi Çelik
Taki Özkan

11.10.1994 – 27.09.1996
UĞURHAN KİLİS
Neslihan Kösereisoğlu
Semahat Yürekli
Gülriz Andıç
Akif Könen
Tevfik Gürkan
Tunaboylu Kuzgun

28.09.1996 – 12.10.1998
ALAİTTİN ANTMEN
Canan Adıgüzel
Gülriz Andıç
Şefik İnceler
Muharrem Kalbisade
Atilla Arıkan
Ahmet Atay

13.10.1998 – 15.10.2000
GÖRMAN AKTUĞ
Semahat Yürekli
Sema Yeral
Yalçın Yeleser
Bülent Yürekli

16.10.2000 – 04.08.2001
ALAİTTİN ANTMEN
Şefik İnceler
İbrahim Teke
Cengiz Alyeşil
Fikret Ak

05.08.2001 – 08.10.2002
METE KÖKSAL
Şükran Akal
Canan Adıgüzel
Gülriz Andıç
Cahit Kazan

09.10.2002 – 12.10.2003
GÜLRİZ ANDIÇ
Semahat Yürekli
Şükran Akal
Dilek İçgören
İbrahim Kerem

13.10.2003 – 24.10.2004
TEVFİK GÜRKAN
İnci Yıldırım
Bülent Yürekli
Tekin Ülger
Serhan Antalyalı

25.10.2004 – 10.10.2005
TEVFİK GÜRKAN
Dilek İçgören
Funda Gök
Bülent Yürekli
Tekin Ülger

11.10.2005 – 14.10.2006
TEKİN ÜLGER
Aysel Aydın
Tevfik Şahin
Süleyman Baş
İbrahim Kerem

15.10.2006 – 06.06.2007
ALAİTTİN ANTMEN
İnci Yıldırım
Gül Yılmaz
Fikret Ak
Cengiz Şeker

07.06.2007 – 17.10.2008
VAROL ÖZBELLİ
Akif Könen
Mehmet Nasırlıoğlu
Cengiz Alyeşil
Yusuf İşitemiz

18.10.2008 – 22.10.2010
SERHAN  ANTALYALI
Canan Adıgüzel
İbrahim Kerem
Bülent Yürekli
Filiz Tanışık